Σάββατο 5 Απριλίου 2008

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ στη Λαμία:
Συμπεράσματα συνάντησης εργασίας

Στις 2-4-08 έγινε η προγραμματισμένη συνάντηση εργασίας της ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ στο Κέντρο Νεότητας του Δήμου Λαμίας, η οποία διήρκησε από τις 08 - 10.30 μμ .

Μετά από γόνιμο διάλογο η συγκέντρωση κατέληξε στα παρακάτω συμπεράσματα.


Α. Η Οικολογική Γεωργία αποσκοπεί στην παραγωγή προϊόντων χωρίς τη χρήση χημικών ουσιών ή άλλων επικίνδυνων φυσικών μεθόδων. Εφαρμόζει όλες τις παραδοσιακές μεθόδους καλλιέργειας αλλά και εκείνες τις σύγχρονες που δεν δημιουργούν περιβαλλοντικά προβλήματα ή επιβάρυνση στα προϊόντα. Είναι άρρηκτα δεμένη µε τις διατροφικές ανάγκες του παραγωγού και της κοινότητάς του της περιοχής που βρίσκεται το κτήμα. Έχει άμεση σύνδεση µε την παραδοσιακή κτηνοτροφία και πτηνοτροφία. Ενεργειακά αποσκοπεί στο να στηρίζεται στις φυσικές πηγές ενέργειας (ήλιος – αέρας - επιφανειακά ύδατα - βροχή). ΔΕΝ πρέπει να παράγει χημικά και τοξικά απόβλητα οποιασδήποτε μορφής.

Β. Δημιουργία Επταμελούς Ομάδας η οποία θα ασκεί εκπροσώπηση της Π.Ο.Γ όπου είναι αναγκαίο εφαρμόζοντας αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες.

Γ. Το έργο της Επιτροπής αλλά και όλων των μελών της Ομάδας θα κινηθεί στους παρακάτω άξονες:
1. Προετοιμασία και διοργάνωση της 15ης Πανελλήνιας Γιορτής Οικολογικής Γεωργίας και Χειροτεχνίας στις 25 - 26 - 27 Σεπτεμβρίου 2008 στην Λαμία
2. Συγκρότηση τοπικής Ομάδας Παραγωγών Οικολογικών Προϊόντων στη Φθιώτιδα και την στήριξή τους σε όλα τα στάδια της παραγωγής και διάθεσης με τη διοργάνωση ειδικών εκδηλώσεων εργασίας, ημερίδων κλπ.
3. Δημιουργία Τοπικής Λαϊκής Αγοράς Οικολογικών Προϊόντων στη Λαμία.
4. Πανελλαδική διασύνδεση όλων των Παραγωγών Οικολογικών Προϊόντων και την προώθηση της Οικολογικής Γεωργίας συνολικά.

Για την Προώθηση των παραπάνω σκοπών η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ στη Λαμία καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να στηρίξει την Προσπάθεια με τον τρόπο που μπορεί. διαβάστε ολόκληρο το κείμενο εδώ...

Τρίτη 1 Απριλίου 2008

Λαμία: Συνάντηση Εργασίας με θέμα
"Για μια Οικολογική Γεωργία στην Ελλάδα"


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ:

‘’ΓΙΑ ΜΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ’’

Την Τετάρτη στις 2 Απριλίου 2008 και ώρα 7:30΄
στο Κέντρο Νεότητας του Δήμου Λαμιέων.

Ήρθε η ώρα να δώσουμε στη γεωργία μας
μια νέα οικολογική διάσταση.

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΕΝΟΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

Η Γεωργία αποτελεί μια πανάρχαια δραστηριότητα του ανθρώπου που ήταν η βάση για την ανάπτυξη των πολιτισμών του πλανήτη μας. Ήταν άρρηκτα συνδεδεμένη με το περιβάλλον της και η έννοια της αειφορίας ενυπήρχε σε κάθε της μορφή.

Από τότε όμως που εφαρμόσθηκαν οι νέοι τρόποι μηχανικής και χημικής καλλιέργειας ο αγρός και η αγροτική ύπαιθρος μετατράπηκαν σε βιομηχανικό εργοτάξιο. Αυτό ήταν η έλευση της Πράσινης Επανάστασης η οποία υποσχέθηκε μεγάλη παραγωγή χρησιμοποιώντας τεράστιες ποσότητες φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων. Αυτά με τη σειρά τους δημιούργησαν ανεπανόρθωτες βλάβες στα γήινα οικοσυστήματα.

Τα αδιέξοδα της πράσινης επανάστασης υποσχέθηκαν ότι θα λυθούν με μια νέα τεχνολογία, τη γενετική μηχανική η οποία υπόσχεται Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς (ΓΤΟ) για ακόμα μεγαλύτερες σοδειές, λιγότερες απώλειες, λιγότερα φυτοφάρμακα και ποικιλίες προσαρμοσμένες σε ειδικές περιβαλλοντικές συνθήκες κλπ, μέσα από τα επιτεύγματα της. Όπως όμως έχει αποδειχθεί πίσω απ΄ όλα αυτά τα λόγια κρύβεται ένας νέος γενετικός τρόμος που απειλεί να ελέγξει και να εμπορευματοποιήσει το κεφάλαιο της γεωργίας ολοκληρωτικά ξεκινώντας από το πατεντάρισμα των σπόρων.

ΓΙΑ ΜΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Βλέποντας τον κατήφορο της Γεωργίας μια ομάδα ανθρώπων από πολλά μέρη της χώρας μας ενώνουν τις δυνάμεις τους και υποστηρίζουν ότι η γεωργία μας πρέπει να είναι οικολογική “ενταγµένη” μέσα στις λειτουργίες της Φύσης και των οικοσυστηµάτων της. Παράλληλα όμως φρονούν ότι η Γεωργία είναι εκείνη η δραστηριότητα που πρέπει να καλλιεργεί τις σχέσεις των ανθρώπων που συµµετέχουν σ΄ αυτή μέσα σε περιβάλλον και πνεύμα κατανόησης, αλληλεγγύης, µη χρήσης εξουσίας, αυτοδιαχείρισης και Άµεσης ∆ηµοκρατίας.

Για μας η οικολογική γεωργία:

• Είναι άρρηκτα δεμένη µε τις διατροφικές ανάγκες του παραγωγού και της κοινότητάς του της περιοχής που βρίσκεται το κτήμα. Αυτές οι διατροφικές ανάγκες πρέπει να είναι σχετικές µε τις ποικιλίες χλωρίδας και πανίδας που ευνοούνται από τις συνθήκες περιβάλλοντος της κάθε περιοχής και ειδικά µε τις παραδοσιακές ποικιλίες και ράτσες.

• Έχει άμεση σύνδεση µε την παραδοσιακή κτηνοτροφία και πτηνοτροφία ολοκληρώνοντας τον κύκλο του Άνθρακα στη Φύση µέσω των εκροών και απορροών της.

• Ενεργειακά αποσκοπεί στο να στηρίζεται στις φυσικές πηγές ενέργειας (ήλιος – αέρας - επιφανειακά ύδατα - βροχή). Κατά περίπτωση δε, όταν υπάρχει ανάγκη στήριξης στην τεχνολογία προσφεύγει στις εναλλακτικές µορφές ενέργειας.

• ∆ΕΝ πρέπει να παράγει χημικά και τοξικά απόβλητα (οποιασδήποτε µορφής ΜΟΛΥΝΣΗΣ & ΡΥΠΑΝΣΗΣ). Σε οτιδήποτε πλεονάζον παράγει θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης, αποικοδόμησης και ανακύκλωσης.

Λαμία 26-3-2008
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
διαβάστε ολόκληρο το κείμενο εδώ...