Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2017

Πέμπτη 25 Μαΐου 2017

To Αγροοικολογικό Δίκτυο Ελλάδος


To Αγροοικολογικό Δίκτυο Ελλάδος (Agroecology Greece) αποτελεί ένα
 δίκτυο και πλατφόρμα για την προοπτική και ανάδειξη της Αγροοικολογίας ως Επιστήμη, Πρακτική και Κίνημα στον Ελλαδικό χώρο. Σκοπός της είναι η δικτύωση ερευνητών/εκπαιδευτών, κυρίως γεωτεχνικών, για την πληροφόρηση και ανταλλαγή γνώσης & έρευνας, στοχεύοντας στην εξοικείωση με τις αρχές και πλαίσιο της Αγροοικολογίας στην Ελλάδα και την μετάβαση των συστημάτων παραγωγής τροφίμων προς μια βιώσιμη μορφή, καθώς και στηΔιατροφική Aσφάλεια και Aυτάρκεια.
διαβάστε ολόκληρο το κείμενο εδώ...

6η Γιορτή Οικολογικής Γεωργίας και Χειροτεχνίας

διαβάστε ολόκληρο το κείμενο εδώ...